Rodinná hymna

Babálovci sú spevavá rodina. Už dávno Marcel sníval o rodinnej hymne. Pri príležitosti zlatej svadby v auguste 2001 odznela hymna prvýkrát. Text hymny je výňatok z prvej časti rodinného eposu – „Rodina – Obraz z písma, prarodičia“. Nápev navrhol Marcel, ale konečnú verziu pre miešaný zbor zostavil skladateľ Ján Miškovič. Hymnu spievame pri vzácnych rodinných stretnutiach, keď sa stretávame pri príležitosti okrúhlych narodenín.

Nápev hymny

Text hymny

 1. Bola raz jedna rodina,
  Martou Marcelom stvorená.
  Desať detí vychovali
  a láskou ich obniecali.
 1. Pamätajte potomkovia,
  čo odkazujú rodičia:
  „Žite vo viere, mravnosti.
  Boh vám dá svoje štedrosti.“
 1. „Marco, Marta sľubujeme,
  že vám verní ostaneme.
  Budeme robiť, modliť sa,
  by sme dosiahli nebesá.“
 1. Z rodiny rástol veľký strom,
  má veľa vetví obvodom.
  Na vetvách plodov desiatky,
  praotca i od pramatky.
 1. Tešme sa, plačme v radosti,
  že nám dal Boh tej milosti,
  osláviť päťdesiatiny
  tej Babálovie rodiny!
Marcel Babál

Jednotlivé hlasy