4.10 Veľká noc

Sviatky Veľkej noci boli v jednotlivých rokoch pohyblivé. Zriedkavo pripadli na koniec marca, častejšie v prvom týždni, ale najčastejšie v druhom týždni apríla. Deti i dospelí boli viackrát upozorňovaní, že sa blíži Veľká noc. Prvé upozornenie bola Smrtná nedeľa. Vtedy v kostole pozakrývali všetky kríže fialovým plátnom. Ženy začali nosiť čierne šatky na hlavách. Aj […]

Read More

4.8 Jarné hry

Len čo sa sneh roztopil na podstienkach, už to ťahalo deti do hier. Dievčatá si pohadzovali pílus, ktorý bol ušúľaný zo srsti získanej pri česaní zvierat. Nesmel padnúť do blata. Bola to hračka ľahká a jemná. U detí bola obľúbená predovšetkým v minulých storočiach. V 20. storočí už prevládli lopty gumené, ktoré sa lepšie odrážali […]

Read More

4.9 Ovce na jar

Koniec marca a prvé 2 týždne apríla boli v znamení rodenia jahniat. Gazda dával pozor, čo sa deje v záčine – miestnosť, kde spávali ovce. Cez deň sa pozrel aj 10 krát a 2 – 3 krát aj v noci. Keď sa gazda prevrátil v noci na druhý bok, počúval či niektorá ovca stoná. Ak […]

Read More

4.6 Boj s burinou

Koncom mája už bola dosť silná burina vo švábovisku – zemiakovisku. Ženy okopávali po prvé. Pravda, pritom dávali veľký pozor, aby nepoškodili vyrašené zemiaky. Za ďalšie 2 týždne, keď zemiaky vyrástli aspoň 15 cm nad zemou, ženy ich okopali druhý krát – „do hrobov“. To znamenalo, že kyprú zem spomedzi riadkov nahrnuli okolo vyrašených zemiakov. […]

Read More

4.5 Orba

Ľudia netrpezlivo čakali až obschne zem a oteplí sa. To bolo v polovici apríla. Povyťahovali pluh, oracie kolieska, ľahké oje, járom – jarmo na zapriahanie volov a zvesili brány zo steny humna, alebo maštale. Kolieska namastili kolomažou, aby sa ľahšie krútili a nevŕzgali pri oraní. Pár dní predtým lepšie chovali voly. Dávali im žrať mládzu […]

Read More

4.4 Nezbedníci

Dievčatá nerobili píšťalky, nemali zvyk hrať sa s nožom. Ich hry boli viac s tancom, so spevom, s loptou a viť vence. Samé šli najďalej len do poľa. My chlapci sme chodili aj do lesov už v marci. Hľadali sme parohy, ktoré vtedy zhadzovali jelene. Takých šťastlivcov, ktorí našli paroh, bolo málo. Preto sme si […]

Read More

4.2 Jar

V druhej polovici marca už bolo po snehu. Len na Šiprúni a na Málinom zostávali biele záplaty. Zato podúval ešte studený vietor. Starý Cheben, volali ho aj prorokom, zavše riekol: „Nemáte ho, ešte fúka studenô zo zasnežených hôr, čajsi až od Smrekovice.“

Read More

4.1 Predjarie

Koncom februára sa roztopil sneh na južných svahoch vrchov, teda i Sidorova a tým aj okolo dediny. Ukázala sa stará tráva. Vlkolínčania si povedali: Okopnelo. Znova zažiarili belobou bralá Žiaru – Sidorova. Okolo skál bol trávnatý povrch. Tento nádherný obraz južných svahov nad dedinou zelenožltej farby s belejúcimi skalami zostal len v pamäti skôr narodených […]

Read More